PROIZVODNJA

 

PROIZVODNI POGON
Trenutno Fomet Spa ima postrojenje u San Pietro di Morubio (VR), postrojenje u Baraderu ( SantaFe ', Argentina) i predstavništva u Indiji i Kini

Postrojenje u Italiji zauzima površinu od 100.000 četvornih metara, unutar koje se nalaze: četiri zgrade koje se koriste za proizvodnju (obrada stajskog gnojiva, skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda); odjel koji se koristi za proizvodne, administrativne i komercijalne urede; odjel sa salom za javne sastanke, tehničkim uredima i laboratorijem za analizu. Za proizvodnju Fomet Spa sakuplja oko 300.000 t stajskog gnoja (goveda, peradi, kopitara itd.) i 90.000 t / godišnje ostalih sirovina (kao što su željezni sulfat, urea, sumpor, fosfati, kalij itd.), naknadno pomiješane s transformiranim gnojem ili u fazi transformacije.

SUSTAV TRANSFROMACIJE

Početna obrada stajskog gnoja odvija se unutar dva zatvorena odjela i stavlja se u podtlak. U svakom odjelu identificirano je područje istovara svježeg stajskog gnoja, izolirano od ostatka hale, i područje istovara transformiranog gnoja.

PROIZVODNI PROCES
Proces obrade temelji se na "kontinuiranom" upravljanju gnojem, prema shemi prikazanoj na donjem crtežu. Materijal se odlaže vozilima koja se koriste za prijevoz na području istovara svježeg stajskog gnoja, izoliran od preostalog dijela hale ceradom, koja tijekom faze istovara ostaje spuštena i podiže se samo tijekom okretanja. Operater, koristeći utovarivač , nakuplja različite isporučene terete, miješajući materijal s onim koji je već prisutan u prostoru za utovar, kako bi ga homogenizirao i optimizirao korištenje raspoloživog prostora. Na kraju ove prve faze prošlo je 130 dana; tada se transformirani gnoj podvrgava sljedećem razdoblju od oko 3-4 mjeseca sazrijevanja-humifikacije, čineći ga pogodnim za stvaranje različitih formulacija.

 

Fomet Spa je jedinstven u svojoj branši, jer u Europi ne postoji postupak prerade stajskog gnoja koji koristi patentirani postupak nazvan AFRODITE (Aerobic Fermententation and Revaluation of Organic matrix to Develop and Improve The Essence of soil), bez upotrebe izvora topline već isključivo prirodne metode.
KONTROLA TEMPERATURE

U svrhu nadziranja temperature koju postiže stajski gnoj podvrgnut prirodnoj fermentaciji, tijekom cijelog razdoblja transformacije duž hrpe postavljene su sonde koje kontinuirano mjere ovaj parametar. Podaci se prenose na središnji server i bilježe na računalu i u papirnatom obliku.

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI

Uredba 1069/09 predviđa da:
koncentracija E. Coli na uzorcima uzetim na kraju postupka obrade mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

koncentracija E. Coli evoluira od posebno visokih vrijednosti na svježem gnoju, do vrijednosti ispod granice otkrivanja na materijalu u polovici proizvodnog procesa;
koncentracija Salmonele na uzorcima uzetim za vrijeme ili na kraju skladištenja mora ispunjavati sljedeće zahtjeve: odsutna u 25 g tvari kakva jest.

U tom su slučaju otkrivene koncentracije u skladu s odredbama propisa.
Nakon utvrđenog pravilnog sazrijevanja proizvoda, nastavljamo sa prosijavanjem, mogućim miješanjem s drugim sirovinama, peletiranjem, pakiranjem.

 

FOMET SPA
Via Vialarga, 25
37050 S. Pietro di Morubio (VR) ITALY-CE
Tel. +39 045 6969004
Fax +39 045 6969012
fomet@fomet.it

 

 

PRATITE NAS NA

 

Fomet Spa
Fomet Spa je tvrtka
koja proizvodi i prodaje
specijalna i prirodna gnojiva
za profesionalnu poljoprivredu od 1973.

Società Unipersonale - Iscritta al Registro Imprese di VERONA - C.F. e numero iscrizione: 00236940235 - Iscritta al R.E.A. di VERONA n. 132866 Capitale Sociale sottoscritto € 928.800,00 Interamente versato - Partita IVA: 00236940235 - Cookie Policy - (c) 2020 Fomet SpA