TigerCaracteristici
Compostul organo-mineral TIGER® este obtinut datorita unei serii valoroase de ingrasaminte“AMESTEC
HUMIFICAT DIN GUNOI DE GRAJD” care provine din aşternuturile din fermele zootehnice compuse din paie şi
diverse reziduuri vegetale. Sunt fermentate pentru o perioadă de circa 9 luni, permiţând maturizarea completă
a produsului şi formarea de molecule organice complexe.

File
TIGER.pdf